SKIN PERFECTOR

FRÅGOR & SVAR

TILL ÅTERFÖRSÄLJARE

SKIN PERFECTOR

Är det ok att göra behandlingar med Skin Perfector på en kund med botox?


Ja, Botox och needling med Skin Perfector fungerar tillsammans. Beroende på injektion kommer dock Botox-depån att brytas ned snabbare på grund av stimuleringen av kollagen- och elastin i vävnaden, samt fibroblaststimuleringen. Men detta är verkligen minimalt och bara möjligt i teorin. Enheten är icke-invasiv med ett penetrationsdjup på 0,35 mm. Så det är fortfarande i den kosmetiska gröna zonen. Min erfarenhet är också att needling är en utmärkt förberedelse för att Botox ska aktivera vävnaden i förväg. Det bör dock gå 14 dagar mellan behandling och injektion.