KRAV Spaterapeut

KRAV PÅ VÅRA SPATERAPEUTER


De krav som ställs på Dig som SPATERAPEUT är att Du har en fullständig spaterapeututbildning.


Som utbildad spaterapeut får Du tillgång till vårt Bas-sortiment i Janssen Cosmetics


Kurser för spaterapeuter inom Janssen Cosmetics Cosmeceuticals, hålls av Jeanette Huss som är diplomerad hudterapeut via ITEC, certifierad och diplomerad spaterapeut och massageterapeut, undersköterska och pedagog.


Kurser för spaterapeuter inom Janssen Cosmetics Wellness/Spa, hålls av Suzanne Hult som är certifierad och diplomerad massageterapeut och spaterapeut.